PREV_Warsztaty_UTW_20110528_246

Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią rolę ważnych centrów kulturalno-edukacyjnych dla osób starszych. Umożliwiają seniorom nie tylko aktualizację wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, ale także aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych. UTW stają się coraz bardziej powszechną formą aktywizacji seniorów. Obecnie działa ich w Polsce 385 i gromadzą ponad 100 000 słuchaczy!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” rozpoczęło realizację projektu  badawczego „ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku” finansowanego w ramach  programu Obserwatorium Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Badanie zostało objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz i jest realizowane we współpracy z naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele, który sobie stawiamy to:

  • bliższe przyjrzenie się Uniwersytetom Trzeciego Wieku
  • lepsze poznanie i pokazanie ich różnorodności oraz potencjału
  • dokonanie kompleksowej diagnozy środowiska UTW
  • zastanowienie się przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie liderzy UTW, jakie widzą potrzeby i kierunki rozwoju
  • szukanie odpowiedzi na pytania o rolę UTW w społecznościach lokalnych, o to w jaki sposób  budują kapitał społeczny w swoich społecznościach i w jakim zakresie, jaka jest ich rola w rozwijaniu współpracy pomiędzy różnorodnymi instytucjami i organizacjami działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym, jakimi metodami aktywizują seniorów i odpowiadają na ich  potrzeby kulturalne.

Wierzymy, że badanie dostarczy cennych informacji nie tylko dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale pozwoli stworzyć przestrzeń do debaty publicznej o aktywności osób starszych.

Będzie to pierwsze tak kompleksowe badanie polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chcemy nim objąć wszystkie polskie UTW.

Pierwszą fazą badania, która odbędzie się w maju 2012 roku, będzie ankieta internetowa do wypełnienia której zaprosimy wszystkie UTW działającej w Polsce.

Kolejnym krokiem, zaplanowanym na jesień tego roku, są badania jakościowe, które zostaną przeprowadzone w 12 wybranych Uniwersytetach. Przeprowadzimy także kompleksowe badanie wizerunku UTW w mediach oraz analizę semiotyczną materiałów promocyjnych przygotowywanych przez UTW.

Czas trwania: kwiecień 2012 – grudzień 2012

Sponsorzy: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego