Seminarium za nami

12 kwietnia 2012 odbył się pierwszy panel ekspercki w którym udział wzięli   prof. Barbarę Szatur-Jaworską (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Zofię Zaorską (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW), dr Marka Rymszę (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych) oraz Janusza Byszewskiego (kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie). Każdy z ekspertów w różny sposób zajmuje się kwestiami związanymi z seniorami, pracą w lokalnych społecznościach, animacją kultury oraz kapitałem społecznym. Poza tym w seminarium wzięli udział badacze uczestniczący w projekcie, a także zespół Towarzystwa „ę” zajmujący się programami skierowanymi do seniorów.

Szczegółowa relacja z panelu znajduje się tu.

Ankieta

Szanowi Państwo, ze względu na trwające jeszcze prace nad ankietą zaproszenia do wzięcia udziały w badaniu (link do ankiety) wysłane zostaną do UTW po 20 maja. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie.

Łucja Krzyżanowska

Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research – Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Koordynatorka projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: lucja.krzyzanowska[at]e.org.pl
Tel. +48 22 396 55 16 (19)

Beata Tokarz-Kamińska

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, koordynatorka projektu “Seniorzy w akcji”. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Wspiera merytorycznie zespół badawczy projektu Zoom na UTW

Agata Nowotny

Socjolożka i badaczka.

Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę współpracuje przy projektach związanych z domami kultury i bibliotekami, inicjatywami młodych filmowców i dizajnerów oraz działaniami seniorów. Uczy metod badań jakościowych w Instytucie Socjologii UW, wykłada na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP i poznańskiej School of Form, gdzie kieruje katedrą socjologii na wydziale Wzornictwa.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady. Jest także konsultantem metodologicznym.

Łukasz Ostrowski

Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nadal związany z uczelnią, pisze doktorat i prowadzi zajęcia. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i
TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekty dla domów kultury. Marzy mu się socjologia pożyteczna i zrozumiała. W wolnych chwilach gra na bębnach.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się ilościowym komponentem badania. Przygotowuje ankietę, analizuje wyniki.

Monika Stec

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii UW i Szkoły Nauk Społecznych przy PAN. Brała udział w badaniach ewaluacyjnych (m.in. programu „Seniorzy w Akcji” czy Programu Rozwoju Bibliotek), edukacyjnych, społeczności lokalnych czy wykorzystania nowoczesnych technologii, a także w badaniach nad historią mówioną.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Agnieszka Strzemińska

Socjolożka, badaczka kultury.

Zajmuje się badaniami społeczności lokalnych i nowych zjawisk w kulturze. “Badała” już kulturę młodzieżową, nowe media w życiu codziennym, różne sposoby wykorzystywania przestrzeni publicznej, działania domów kultury, sytuację rodzin z małymi dziećmi na wsi, niezliczone instytucje oraz mechanizmy konsultacji społecznych.

Wykorzystuje metody jakościowe, etnograficzne, fotografię, techniki animacyjne, wszystko po to, żeby lepiej poznać i zrozumieć świat swoich rozmówców.

Prowadzi szkolenia z diagnoz partycypacyjnych – pomaga innym stać się badaczami lokalnych społeczności.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.