Zakończyły się warsztaty dla badaczy

10 i 12 września odbyły się warsztaty z udziałem badaczy i studentów, biorących udział w projekcie. Wspólnie z dr Markiem Rymszą rozmawialiśmy o tym, czym jest kapitał społeczny, jak najlepiej go badać, a czego unikać. Beata Tokarz-Kamińska opowiedziała o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę skierowanych do seniorów i środowiska uniwersytetów trzeciego wieku. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć filmy, które zostały przygotowane w ramach Programu „Seniorzy w Akcji”. Dr Zofia Zaorska wprowadziła nas w historię UTW i opowiedziała też o polskich początkach.

Wspólnie dyskutowaliśmy o wyzwaniach i nowych możliwościach, jakie mają teraz uniwersytety. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała wstępne, cząstkowe wyniki ilościowego komponentu badania. A na zakończenie pierwszego dnia projektant Jan Buczek opowiedział o projektowaniu dla osób starszych i pokazał wiele przykładów przedmiotów i rozwiązań wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej zaprojektowanych zgodnie z potrzebami osób starszych.

 

Drugi dzień poświęcony był pracy warsztatowej, która przygotowywała uczestników do prowadzenia wywiadów na uniwersytetach trzeciego wieku. Aleksandra Gołdys i Agata Nowotny zaprosiły uczestników do zrobienia kolażu, z wykorzystaniem zdjęć z gazet, dotyczącego naszych wyobrażeń o UTW. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jakie kwestie są dla nas w badaniu kluczowe i jak zadawać pytania, żeby uzyskać odpowiedzi.

Krzysztof Pacholak uczył uczestników warsztatu jak dokumentować badanie i jak zbierać materiały wizualne w terenie. Opowiadał też o najważniejszych zasadach dotyczących robienia zdjęć.

Jesteśmy gotowi, żeby ruszać w teren!

Zoom na UTW na Forum III Wieku

W dniach 5-8 września w Nowym Sączu odbyło się Forum III Wieku. Była to konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu organizowany w Krynicy Zdroju. Organizatorami byli Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

Beata Tokarz-Kamińska prezentowała na Forum wstępne i jeszcze cząstkowe wyniki ilościowego komponentu projektu Zoom na UTW.

Więcej informacji na temat tegorocznego Forum III Wieku można znaleźć tu.

Zuza Cichowska

Socjolożka. Interesuje się działaniami z pogranicza socjologii i animacji kultury, badaniami partycypacyjnymi, socjologią miasta, socjologią wizualną, a także gender i queer studies. W Fundacji Pole Dialogu koordynuje projekt, w ramach którego mieszkańcy Śródmieścia planują budżet programowy Domu Kultury Śródmieście na 2012 rok. Współpracowała z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie „Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju” Pracowała też przy konsultacjach społecznych na w Warszawie na Pradze i Mokotowie. W wolnych chwilach planuje podróże.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.