Zoom na UTW na Mazowieckim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

27 i 28 października w Warszawie odbyło się I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Było to spotkanie UTW z województwa mazowieckiego zorganizowane przy okazji Senioraliów – cyklicznej imprezy, organizowanej corocznie w terminach zbliżonych do Międzynarodowego Dnia Seniora, stopniowo znajdującą stałe miejsce w kalendarzu imprez warszawskich. Wydarzenie ma za zadanie zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby środowiska seniorów, a z drugiej zaś strony pokazanie, że Seniorzy XXI wieku są ludźmi aktywnymi, pomysłowymi, twórczymi, pełnymi pasji życia, posiadającymi wielki potencjał wiedzy i doświadczenia. Imprezę organizują w dużej mierze ludzie młodzi – jest to zatem doskonały przykład na współpracę międzypokoleniową (za: http://ogloszenia.ngo.pl/x/810290).
Forum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Demokratyczny Wschód, przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego oraz dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wstępne wyniki badania Zoom na UTW uczestnikom drugie dnia obrad Forum zaprezentowała Łucja Krzyżanowska.

Więcej o Forum można znaleźć tu:

Ruszamy w teren!

Od 22 października do 16 listopada nasze zespołu badawcze jeżdżą po całej Polsce i odwiedzają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Do badania wybranych zostało 12 UTW. Staraliśmy się, aby były bardzo zróżnicowane ze względu na liczbę słuchaczy, rok powstania, wielkość miejscowości,w której działają, form prawną i szereg innych kryteriów. Każdy z UTW odwiedzi trzyosobowy zespół złożony z badacza i dwóch studentów. Będą rozmawiać ze słuchaczami, liderami UTW,wykładowcami, a także instytucjami partnerskimi, przedstawicielami samorządów, innymi UTW działającymi w okolicy, a także innymi organizacjami zajmującymi się seniorami. W każdym uniwersytecie badacze spędzą kilka dni. Wszystkie wizyty są już umówione. Czekamy na wnioski i ciekawe obserwacje!

Aleksandra Gołdys

Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych.Członkini zespołu Projekt Społeczny 2012. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury. Ciągle myśli jak sprawić by socjologia lepiej służyła ludziom.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Marta Skowrońska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się związkami między kulturą materialną i ludzkim działaniem, szczególnie w kontekście zamieszkiwania. Autorka kilkunastu prac na temat mieszkania i kultury materialnej a także rozprawy doktorskiej poświęconej relacji między zamieszkiwaniem i komfortem.  Ma doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu zespołowych i indywidualnych projektów badawczych. Chętnie zajmuje się prowadzeniem wywiadów pogłębionych i moderowaniem wywiadów grupowych, a także analizą danych jakościowych.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.