Panel ekspercki

6 grudnia odbyło się się drugie seminarium – panel ekspercki podsumowujące wyniki całego projektu. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy wyniki naszego badania, przedyskutowaliśmy je, rozmawialiśmy o naszych obserwacjach, konfrontowaliśmy wnioski. Spotkanie miało nam pomóc w wypracowaniu ostatecznych wniosków i rekomendacji, które zostaną zawarte w raporcie podsumowującym.

Podobnie jak w przypadku pierwszego seminarium, także i teraz zaprosiliśmy ekspertów, którzy w różny sposób zajmują się kwestiami związanymi z seniorami, pracą z lokalną społecznością, animacją kultury oraz kapitałem społecznym, przedstawicieli środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także badaczy i studentów biorących udział w projekcie.

Zaproszeni eksperci:

- Prof. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
- Prof. dr hab. Anna Giza – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Dr. Walentyna Wnuk – doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów
- Dr Roman Biskupski – Leginowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Barbara Imiołczyk – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Paulina Sobiesiak – Instytut Spraw Publicznych
- Janusz Byszewski – kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
- Barbara Podkańska – Uniwersytet Otwarty “Pokolenia” w Podkowie Leśnej
- Renata Koźlika-Glińska – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
- Katarzyna Świątkiewicz – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Zoom na UTW na seminarium “UTW dla społeczności lokalnych”

29 listopada w Konstancinie odbyło się seminarium “UNIWERSYTETY TRZECIEGO
WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” zorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała uczestnikom spotkania wybrane wyniki badania. Szczególny nacisk został położony na dane dotyczące angażowania się Uniwersytetów w działania na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat i pracę społeczną.

Debrifing z badaczami

22 listopada odbył się debrifing z badaczami biorącymi udział w projekcie. Przez kilka godzin rozmawialiśmy o tym, co zobaczyliśmy w terenie, dyskutowaliśmy i wyciągaliśmy wspólne wnioski.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy badacze oraz studenci zaangażowani w badanie.

Badanie zakończone!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy wyjazdy badawcze! Odwiedziliśmy 12 UTW. Rozmawialiśmy z ponad 300 osobami w różny sposób związanymi z UTW. Byli to zarówno liderzy, założyciele, słuchacze, przedstawiciele instytucji partnerskich, przedstawiciele władz samorządowych, ale także osoby, które nie są słuchaczami UTW, a także reprezentanci instytucji czy organizacji, które traktować można jako konkurencję dla UTW.

Teraz analizujemy dane i przygotowujemy raport!