Raport z badania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania. W zakładce “Wyniki” prezentujemy raport podsumowujący całe badania, a także raporty cząstkowe (wyniki badania ankietowego, analizę wizerunku uniwersytetów trzeciego wieku w mediach, analizę materiałów przygotowywanych przez UTW, a także raport całościowy).

zapraszamy do lektury!