Wyniki naszego badania zostały zaprezentowane na XV Zjeździe Socjologicznym, który został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne w Szczecinie. Łucja Krzyżanowska w wystąpieniu zatytułowanym Wielość w jedności – różne oblicza polskich uniwersytetów trzeciego wieku opowiadała o wymiarach różnicujących polskie uniwersytety trzeciego wieku. Uczestnicy zjazd...więcej
plakat
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania. W zakładce "Wyniki" prezentujemy raport podsumowujący całe badania, a także raporty cząstkowe (wyniki badania ankietowego, analizę wizerunku uniwersytetów trzeciego wieku w mediach, analizę materiałów przygotowywanych przez UTW, a także raport całościowy). zapraszamy do lektury!więcej
Łódź - wykład UTW na UŁ (4)
6 grudnia odbyło się się drugie seminarium - panel ekspercki podsumowujące wyniki całego projektu. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy wyniki naszego badania, przedyskutowaliśmy je, rozmawialiśmy o naszych obserwacjach, konfrontowaliśmy wnioski. Spotkanie miało nam pomóc w wypracowaniu ostatecznych wniosków i rekomendacji, które zostaną zawarte w raporcie podsumowującym. ...więcej
ZOOMnaUTW_Kamila Szuba-95
29 listopada w Konstancinie odbyło się seminarium "UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH" zorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Łucja Krzyżanowska zaprezentowała uczestnikom spotkania wybrane wyniki badania. Szczególny nacisk został położony na dane dotyczące angażowania się Uniwersytetów w działania na rzecz społeczności lokalnych, wolo...więcej
UTW_Kamila Szuba-69
22 listopada odbył się debrifing z badaczami biorącymi udział w projekcie. Przez kilka godzin rozmawialiśmy o tym, co zobaczyliśmy w terenie, dyskutowaliśmy i wyciągaliśmy wspólne wnioski. W spotkaniu udział wzięli wszyscy badacze oraz studenci zaangażowani w badanie.więcej
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy wyjazdy badawcze! Odwiedziliśmy 12 UTW. Rozmawialiśmy z ponad 300 osobami w różny sposób związanymi z UTW. Byli to zarówno liderzy, założyciele, słuchacze, przedstawiciele instytucji partnerskich, przedstawiciele władz samorządowych, ale także osoby, które nie są słuchaczami UTW, a także reprezentanci instytucji czy organizacji...więcej
27 i 28 października w Warszawie odbyło się I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Było to spotkanie UTW z województwa mazowieckiego zorganizowane przy okazji Senioraliów - cyklicznej imprezy, organizowanej corocznie w terminach zbliżonych do Międzynarodowego Dnia Seniora, stopniowo znajdującą stałe miejsce w kalendarzu imprez warszawskich. Wydarzenie ma za zadanie zwró...więcej
Od 22 października do 16 listopada nasze zespołu badawcze jeżdżą po całej Polsce i odwiedzają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Do badania wybranych zostało 12 UTW. Staraliśmy się, aby były bardzo zróżnicowane ze względu na liczbę słuchaczy, rok powstania, wielkość miejscowości,w której działają, form prawną i szereg innych kryteriów. Każdy z UTW odwiedzi trzyosobowy zespó...więcej
Zoom na UTW / warsztaty / 2012-09-12
10 i 12 września odbyły się warsztaty z udziałem badaczy i studentów, biorących udział w projekcie. Wspólnie z dr Markiem Rymszą rozmawialiśmy o tym, czym jest kapitał społeczny, jak najlepiej go badać, a czego unikać. Beata Tokarz-Kamińska opowiedziała o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę skierowanych do seniorów i środowiska uniwersytetów trzeciego wieku. Uc...więcej
Zoom na UTW / warsztaty / 2012-09-12
W dniach 5-8 września w Nowym Sączu odbyło się Forum III Wieku. Była to konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu organizowany w Krynicy Zdroju. Organizatorami byli Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. Beata Tokarz-Kamińska prezentował...więcej
Dziękujemy wszystkim studentom za zgłoszenia. Mamy już wybraną szczęśliwą dwunastkę, z którą spotkamy się na wrześniowych warsztatach! Gratulujemy!więcej
Ze względu na prośby od niektórych Uniwersytetów wydłużyliśmy czas na wypełnienie naszej ankiety. Zapraszamy do wypełnienia wszystkie UTW, które jeszcze nie miały okazji tego zrobić. więcej
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę poszukuje studentów socjologii chętnych do zdobycia doświadczenia badawczego! Szukamy chętnych do współpracy od września do grudnia 2012 przy części jakościowej badania. Chcemy, żeby każdy z 12 wytypowanych do badania uniwersytetów odwiedziły trzyosobowe zespoły złożone z dwóch studentów i jednego badacza z Towarzystwa ę. W każdym odwied...więcej
PREV_Warsztaty_UTW_20110528_268
21 maja rozesłaliśmy do uniwersytetów zaproszenie do wypełnienia ankiety (link). Bardzo prosimy o kontakt (lucja.krzyzanowska@e.org.pl), jeśli do Państwa nie dotarł nasz mail.więcej
PREV_Warsztaty_UTW_20110527_010
12 kwietnia 2012 odbył się pierwszy panel ekspercki w którym udział wzięli   prof. Barbarę Szatur-Jaworską (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Zofię Zaorską (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW), dr Marka Rymszę (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych U...więcej
_MG_4082
Szanowi Państwo, ze względu na trwające jeszcze prace nad ankietą zaproszenia do wzięcia udziały w badaniu (link do ankiety) wysłane zostaną do UTW po 20 maja. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie.więcej
W maju rozpoczynamy  realizację pierwszego etapu badania! Po 20 maja do polskich UTW rozesłane zostanie zaproszenia do wypełnienia ankiety internetowej (link). Jeśli nie dotarł do Państwa list z informacją o badaniu, to bardzo prosimy o kontakt mailowy z Łucją Krzyżanowską (lucja.krzyzanowska@e.org.pl) albo Katarzyną Bindą (katarzyna.binda@e.org.pl)więcej
IMG_4093