Zoom na UTW na Zjeździe Socjologicznym

Wyniki naszego badania zostały zaprezentowane na XV Zjeździe Socjologicznym, który został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne w Szczecinie.

Łucja Krzyżanowska w wystąpieniu zatytułowanym Wielość w jedności – różne oblicza polskich uniwersytetów trzeciego wieku opowiadała o wymiarach różnicujących polskie uniwersytety trzeciego wieku.

Uczestnicy zjazdu mogli również zapoznać się z posterem poświęconym niskiej aktywności mężczyzn na UTW. Plakat można zobaczyć także na naszej stronie. Wystarczy kliknąć tu: Poster

Raport z badania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania. W zakładce “Wyniki” prezentujemy raport podsumowujący całe badania, a także raporty cząstkowe (wyniki badania ankietowego, analizę wizerunku uniwersytetów trzeciego wieku w mediach, analizę materiałów przygotowywanych przez UTW, a także raport całościowy).

zapraszamy do lektury!

Panel ekspercki

6 grudnia odbyło się się drugie seminarium – panel ekspercki podsumowujące wyniki całego projektu. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy wyniki naszego badania, przedyskutowaliśmy je, rozmawialiśmy o naszych obserwacjach, konfrontowaliśmy wnioski. Spotkanie miało nam pomóc w wypracowaniu ostatecznych wniosków i rekomendacji, które zostaną zawarte w raporcie podsumowującym.

Podobnie jak w przypadku pierwszego seminarium, także i teraz zaprosiliśmy ekspertów, którzy w różny sposób zajmują się kwestiami związanymi z seniorami, pracą z lokalną społecznością, animacją kultury oraz kapitałem społecznym, przedstawicieli środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także badaczy i studentów biorących udział w projekcie.

Zaproszeni eksperci:

- Prof. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
- Prof. dr hab. Anna Giza – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Dr. Walentyna Wnuk – doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów
- Dr Roman Biskupski – Leginowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Barbara Imiołczyk – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Paulina Sobiesiak – Instytut Spraw Publicznych
- Janusz Byszewski – kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
- Barbara Podkańska – Uniwersytet Otwarty “Pokolenia” w Podkowie Leśnej
- Renata Koźlika-Glińska – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
- Katarzyna Świątkiewicz – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Zoom na UTW na seminarium “UTW dla społeczności lokalnych”

29 listopada w Konstancinie odbyło się seminarium “UNIWERSYTETY TRZECIEGO
WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” zorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała uczestnikom spotkania wybrane wyniki badania. Szczególny nacisk został położony na dane dotyczące angażowania się Uniwersytetów w działania na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat i pracę społeczną.

Debrifing z badaczami

22 listopada odbył się debrifing z badaczami biorącymi udział w projekcie. Przez kilka godzin rozmawialiśmy o tym, co zobaczyliśmy w terenie, dyskutowaliśmy i wyciągaliśmy wspólne wnioski.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy badacze oraz studenci zaangażowani w badanie.

Badanie zakończone!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy wyjazdy badawcze! Odwiedziliśmy 12 UTW. Rozmawialiśmy z ponad 300 osobami w różny sposób związanymi z UTW. Byli to zarówno liderzy, założyciele, słuchacze, przedstawiciele instytucji partnerskich, przedstawiciele władz samorządowych, ale także osoby, które nie są słuchaczami UTW, a także reprezentanci instytucji czy organizacji, które traktować można jako konkurencję dla UTW.

Teraz analizujemy dane i przygotowujemy raport!

Zoom na UTW na Mazowieckim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

27 i 28 października w Warszawie odbyło się I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Było to spotkanie UTW z województwa mazowieckiego zorganizowane przy okazji Senioraliów – cyklicznej imprezy, organizowanej corocznie w terminach zbliżonych do Międzynarodowego Dnia Seniora, stopniowo znajdującą stałe miejsce w kalendarzu imprez warszawskich. Wydarzenie ma za zadanie zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby środowiska seniorów, a z drugiej zaś strony pokazanie, że Seniorzy XXI wieku są ludźmi aktywnymi, pomysłowymi, twórczymi, pełnymi pasji życia, posiadającymi wielki potencjał wiedzy i doświadczenia. Imprezę organizują w dużej mierze ludzie młodzi – jest to zatem doskonały przykład na współpracę międzypokoleniową (za: http://ogloszenia.ngo.pl/x/810290).
Forum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Demokratyczny Wschód, przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego oraz dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wstępne wyniki badania Zoom na UTW uczestnikom drugie dnia obrad Forum zaprezentowała Łucja Krzyżanowska.

Więcej o Forum można znaleźć tu:

Ruszamy w teren!

Od 22 października do 16 listopada nasze zespołu badawcze jeżdżą po całej Polsce i odwiedzają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Do badania wybranych zostało 12 UTW. Staraliśmy się, aby były bardzo zróżnicowane ze względu na liczbę słuchaczy, rok powstania, wielkość miejscowości,w której działają, form prawną i szereg innych kryteriów. Każdy z UTW odwiedzi trzyosobowy zespół złożony z badacza i dwóch studentów. Będą rozmawiać ze słuchaczami, liderami UTW,wykładowcami, a także instytucjami partnerskimi, przedstawicielami samorządów, innymi UTW działającymi w okolicy, a także innymi organizacjami zajmującymi się seniorami. W każdym uniwersytecie badacze spędzą kilka dni. Wszystkie wizyty są już umówione. Czekamy na wnioski i ciekawe obserwacje!

Zakończyły się warsztaty dla badaczy

10 i 12 września odbyły się warsztaty z udziałem badaczy i studentów, biorących udział w projekcie. Wspólnie z dr Markiem Rymszą rozmawialiśmy o tym, czym jest kapitał społeczny, jak najlepiej go badać, a czego unikać. Beata Tokarz-Kamińska opowiedziała o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę skierowanych do seniorów i środowiska uniwersytetów trzeciego wieku. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć filmy, które zostały przygotowane w ramach Programu „Seniorzy w Akcji”. Dr Zofia Zaorska wprowadziła nas w historię UTW i opowiedziała też o polskich początkach.

Wspólnie dyskutowaliśmy o wyzwaniach i nowych możliwościach, jakie mają teraz uniwersytety. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała wstępne, cząstkowe wyniki ilościowego komponentu badania. A na zakończenie pierwszego dnia projektant Jan Buczek opowiedział o projektowaniu dla osób starszych i pokazał wiele przykładów przedmiotów i rozwiązań wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej zaprojektowanych zgodnie z potrzebami osób starszych.

 

Drugi dzień poświęcony był pracy warsztatowej, która przygotowywała uczestników do prowadzenia wywiadów na uniwersytetach trzeciego wieku. Aleksandra Gołdys i Agata Nowotny zaprosiły uczestników do zrobienia kolażu, z wykorzystaniem zdjęć z gazet, dotyczącego naszych wyobrażeń o UTW. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jakie kwestie są dla nas w badaniu kluczowe i jak zadawać pytania, żeby uzyskać odpowiedzi.

Krzysztof Pacholak uczył uczestników warsztatu jak dokumentować badanie i jak zbierać materiały wizualne w terenie. Opowiadał też o najważniejszych zasadach dotyczących robienia zdjęć.

Jesteśmy gotowi, żeby ruszać w teren!

Zoom na UTW na Forum III Wieku

W dniach 5-8 września w Nowym Sączu odbyło się Forum III Wieku. Była to konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu organizowany w Krynicy Zdroju. Organizatorami byli Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

Beata Tokarz-Kamińska prezentowała na Forum wstępne i jeszcze cząstkowe wyniki ilościowego komponentu projektu Zoom na UTW.

Więcej informacji na temat tegorocznego Forum III Wieku można znaleźć tu.