Młodzi badacze poszukiwani!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę poszukuje studentów socjologii chętnych do zdobycia doświadczenia badawczego!

Szukamy chętnych do współpracy od września do grudnia 2012 przy części jakościowej badania. Chcemy, żeby każdy z 12 wytypowanych do badania uniwersytetów odwiedziły trzyosobowe zespoły złożone z dwóch studentów i jednego badacza z Towarzystwa ę. W każdym odwiedzonym uniwersytecie trzeba będzie umówić i przeprowadzić około 12 wywiadów indywidualnych i grupowych, a później napisać krótki raport. Przed rozpoczęciem badania zorganizujemy briefing z całym zespołem, a po zakończeniu realizacji badania – warsztat podsumowujący.

Poza możliwością uczestniczenia w ciekawym projekcie oferujemy szkolenie z moderowania wywiadów, pracę w zespole badawczym, wyjazdy terenowe, skromne wynagrodzenie + zwrot kosztów podróży, a przede wszystkim możliwość poznanie specyfiki działań UTW i projektów Towarzystwa „ę” oraz zdobycia doświadczenia badawczego!

Zapraszamy studentów minimum II roku studiów licencjackich. Mile widziane doświadczenia w badaniach jakościowych oraz zainteresowanie tematyką seniorską, kształceniem ustawicznym i oczywiście uniwersytetami trzeciego wieku.

Jeśli jesteście zainteresowani prześlijcie CV oraz list motywacyjny na adres: zoomnautw@e.org.pl Podajecie koniecznie:
- rok studiów
- informację o zaliczonych zajęciach z metodologii (nazwa przedmiotu + ocena)
- jeśli macie, to informacje o doświadczniu w prowadzeniu badań jakościowych (wywiady, pisanie raportów, robienie transkrypcji itd.)
- jeśli macie, to informacje o doświadczeniu w pracy z osobami starszymi

 

Jeśli macie pytania piszcie śmiało na adres: lucja.krzyzanowska@e.org.pl

ZAPRASZAMY!

Ankieta

Szanowi Państwo, ze względu na trwające jeszcze prace nad ankietą zaproszenia do wzięcia udziały w badaniu (link do ankiety) wysłane zostaną do UTW po 20 maja. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie.

Beata Tokarz-Kamińska

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, koordynatorka projektu “Seniorzy w akcji”. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Wspiera merytorycznie zespół badawczy projektu Zoom na UTW

Katarzyna Binda

Absolwentka Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz Serbistyki w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Stypendystka Uniwersytetu Belgradzkiego, pasjonatka kultury serbskiej i całego obszaru Bałkanów. Współpracowała z Jugosłowiańskim Archiwum Filmowym w Belgradzie. Doświadczenia z promowaniem aktywnego obywatelstwa rozwijała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Zaangażowana w działania międzypokoleniowe oraz aktywizację społeczną osób starszych. Pilot wycieczek turystycznych. W czasie wolnym podróżuje, głównie autostopem.

Asystent koordynatora projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: katarzyna.binda[at]e.org.pl Tel. +48 22 396 55 16 (19)

Agata Nowotny

Socjolożka i badaczka.

Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę współpracuje przy projektach związanych z domami kultury i bibliotekami, inicjatywami młodych filmowców i dizajnerów oraz działaniami seniorów. Uczy metod badań jakościowych w Instytucie Socjologii UW, wykłada na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP i poznańskiej School of Form, gdzie kieruje katedrą socjologii na wydziale Wzornictwa.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady. Jest także konsultantem metodologicznym.

Zuza Cichowska

Socjolożka. Interesuje się działaniami z pogranicza socjologii i animacji kultury, badaniami partycypacyjnymi, socjologią miasta, socjologią wizualną, a także gender i queer studies. W Fundacji Pole Dialogu koordynuje projekt, w ramach którego mieszkańcy Śródmieścia planują budżet programowy Domu Kultury Śródmieście na 2012 rok. Współpracowała z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie „Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju” Pracowała też przy konsultacjach społecznych na w Warszawie na Pradze i Mokotowie. W wolnych chwilach planuje podróże.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Aleksandra Gołdys

Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych.Członkini zespołu Projekt Społeczny 2012. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury. Ciągle myśli jak sprawić by socjologia lepiej służyła ludziom.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.