Badanie zakończone!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy wyjazdy badawcze! Odwiedziliśmy 12 UTW. Rozmawialiśmy z ponad 300 osobami w różny sposób związanymi z UTW. Byli to zarówno liderzy, założyciele, słuchacze, przedstawiciele instytucji partnerskich, przedstawiciele władz samorządowych, ale także osoby, które nie są słuchaczami UTW, a także reprezentanci instytucji czy organizacji, które traktować można jako konkurencję dla UTW.

Teraz analizujemy dane i przygotowujemy raport!