Młodzi badacze poszukiwani!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę poszukuje studentów socjologii chętnych do zdobycia doświadczenia badawczego!

Szukamy chętnych do współpracy od września do grudnia 2012 przy części jakościowej badania. Chcemy, żeby każdy z 12 wytypowanych do badania uniwersytetów odwiedziły trzyosobowe zespoły złożone z dwóch studentów i jednego badacza z Towarzystwa ę. W każdym odwiedzonym uniwersytecie trzeba będzie umówić i przeprowadzić około 12 wywiadów indywidualnych i grupowych, a później napisać krótki raport. Przed rozpoczęciem badania zorganizujemy briefing z całym zespołem, a po zakończeniu realizacji badania – warsztat podsumowujący.

Poza możliwością uczestniczenia w ciekawym projekcie oferujemy szkolenie z moderowania wywiadów, pracę w zespole badawczym, wyjazdy terenowe, skromne wynagrodzenie + zwrot kosztów podróży, a przede wszystkim możliwość poznanie specyfiki działań UTW i projektów Towarzystwa „ę” oraz zdobycia doświadczenia badawczego!

Zapraszamy studentów minimum II roku studiów licencjackich. Mile widziane doświadczenia w badaniach jakościowych oraz zainteresowanie tematyką seniorską, kształceniem ustawicznym i oczywiście uniwersytetami trzeciego wieku.

Jeśli jesteście zainteresowani prześlijcie CV oraz list motywacyjny na adres: zoomnautw@e.org.pl Podajecie koniecznie:
- rok studiów
- informację o zaliczonych zajęciach z metodologii (nazwa przedmiotu + ocena)
- jeśli macie, to informacje o doświadczniu w prowadzeniu badań jakościowych (wywiady, pisanie raportów, robienie transkrypcji itd.)
- jeśli macie, to informacje o doświadczeniu w pracy z osobami starszymi

 

Jeśli macie pytania piszcie śmiało na adres: lucja.krzyzanowska@e.org.pl

ZAPRASZAMY!

Seminarium za nami

12 kwietnia 2012 odbył się pierwszy panel ekspercki w którym udział wzięli   prof. Barbarę Szatur-Jaworską (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Zofię Zaorską (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW), dr Marka Rymszę (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych) oraz Janusza Byszewskiego (kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie). Każdy z ekspertów w różny sposób zajmuje się kwestiami związanymi z seniorami, pracą w lokalnych społecznościach, animacją kultury oraz kapitałem społecznym. Poza tym w seminarium wzięli udział badacze uczestniczący w projekcie, a także zespół Towarzystwa „ę” zajmujący się programami skierowanymi do seniorów.

Szczegółowa relacja z panelu znajduje się tu.

Ankieta

Szanowi Państwo, ze względu na trwające jeszcze prace nad ankietą zaproszenia do wzięcia udziały w badaniu (link do ankiety) wysłane zostaną do UTW po 20 maja. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie.