Projekt wspierany jest przez Radę Konsultacyjną oraz ekspertów.

W ramach projektu, powołana została Rada Konsultacyjna złożona z przedstawicieli środowiska UTW. W jej skład wchodzą członkowie kilku UTW oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Członkowie Rady Konsultacyjnej:

 • Wiesława Borczyk – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Helena Hrapkiewicz- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach
 • Andrzej Krygier – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku
 • Ewa Kwiesielewicz – Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
 • Maria Lehman – Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku “OMEGA”
 • Krystyna Lewkowicz – Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Ewa Osuch – Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Zofia Piłat- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu
 • Jadwiga Skawińska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim
 • Małgorzata Stanowska – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Bożena Zglińska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną 2 panele eksperckie z udziałem specjalistów, którzy w różny sposób zajmują się kwestiami związanymi z seniorami, pracą z lokalną społecznością, animacją kultury oraz kapitałem społecznym.
Pierwszy panel odbyły się 12 kwietnia 2012 roku. Zaproszeni eksperci wspólnie z badaczami i członkami zespołu Towarzystwa “ę” pracowali nad koncepcją i zarysem ankiety skierowanej do Uniwersytetów.

W panelu udział wzięli:

 • prof. Barbara Szatur-Jaworska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Zofia Zaorska (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW)
 • dr Marek Rymsza (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych)
 • Janusz Byszewski (kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie)