Bardzo zachęcamy do nadsyłania wszelkich materiałów i obserwacji związanych z działalnością Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ‘ę’
Ul. Mokotowska 55 lok.50
(22) 627 46 41

 
Łucja Krzyżanowska
lucja.krzyzanowska@e.org.pl

 
Katarzyna Binda
katarzyna.binda@e.org.pl