Seminarium za nami

12 kwietnia 2012 odbył się pierwszy panel ekspercki w którym udział wzięli   prof. Barbarę Szatur-Jaworską (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Zofię Zaorską (gerontolog i honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wieloletni kierownik Lubelskiego UTW), dr Marka Rymszę (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych) oraz Janusza Byszewskiego (kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie). Każdy z ekspertów w różny sposób zajmuje się kwestiami związanymi z seniorami, pracą w lokalnych społecznościach, animacją kultury oraz kapitałem społecznym. Poza tym w seminarium wzięli udział badacze uczestniczący w projekcie, a także zespół Towarzystwa „ę” zajmujący się programami skierowanymi do seniorów.

Szczegółowa relacja z panelu znajduje się tu.