Młodzi badacze poszukiwani!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę poszukuje studentów socjologii chętnych do zdobycia doświadczenia badawczego!

Szukamy chętnych do współpracy od września do grudnia 2012 przy części jakościowej badania. Chcemy, żeby każdy z 12 wytypowanych do badania uniwersytetów odwiedziły trzyosobowe zespoły złożone z dwóch studentów i jednego badacza z Towarzystwa ę. W każdym odwiedzonym uniwersytecie trzeba będzie umówić i przeprowadzić około 12 wywiadów indywidualnych i grupowych, a później napisać krótki raport. Przed rozpoczęciem badania zorganizujemy briefing z całym zespołem, a po zakończeniu realizacji badania – warsztat podsumowujący.

Poza możliwością uczestniczenia w ciekawym projekcie oferujemy szkolenie z moderowania wywiadów, pracę w zespole badawczym, wyjazdy terenowe, skromne wynagrodzenie + zwrot kosztów podróży, a przede wszystkim możliwość poznanie specyfiki działań UTW i projektów Towarzystwa „ę” oraz zdobycia doświadczenia badawczego!

Zapraszamy studentów minimum II roku studiów licencjackich. Mile widziane doświadczenia w badaniach jakościowych oraz zainteresowanie tematyką seniorską, kształceniem ustawicznym i oczywiście uniwersytetami trzeciego wieku.

Jeśli jesteście zainteresowani prześlijcie CV oraz list motywacyjny na adres: zoomnautw@e.org.pl Podajecie koniecznie:
- rok studiów
- informację o zaliczonych zajęciach z metodologii (nazwa przedmiotu + ocena)
- jeśli macie, to informacje o doświadczniu w prowadzeniu badań jakościowych (wywiady, pisanie raportów, robienie transkrypcji itd.)
- jeśli macie, to informacje o doświadczeniu w pracy z osobami starszymi

 

Jeśli macie pytania piszcie śmiało na adres: lucja.krzyzanowska@e.org.pl

ZAPRASZAMY!