Panel ekspercki

6 grudnia odbyło się się drugie seminarium – panel ekspercki podsumowujące wyniki całego projektu. W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy wyniki naszego badania, przedyskutowaliśmy je, rozmawialiśmy o naszych obserwacjach, konfrontowaliśmy wnioski. Spotkanie miało nam pomóc w wypracowaniu ostatecznych wniosków i rekomendacji, które zostaną zawarte w raporcie podsumowującym.

Podobnie jak w przypadku pierwszego seminarium, także i teraz zaprosiliśmy ekspertów, którzy w różny sposób zajmują się kwestiami związanymi z seniorami, pracą z lokalną społecznością, animacją kultury oraz kapitałem społecznym, przedstawicieli środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także badaczy i studentów biorących udział w projekcie.

Zaproszeni eksperci:

- Prof. Barbara Szatur-Jaworska – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
- Prof. dr hab. Anna Giza – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Dr. Walentyna Wnuk – doradca Prezydenta Wrocławia ds. seniorów
- Dr Roman Biskupski – Leginowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Barbara Imiołczyk – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Paulina Sobiesiak – Instytut Spraw Publicznych
- Janusz Byszewski – kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
- Barbara Podkańska – Uniwersytet Otwarty “Pokolenia” w Podkowie Leśnej
- Renata Koźlika-Glińska – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
- Katarzyna Świątkiewicz – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności