Ruszamy z ankietą

W maju rozpoczynamy  realizację pierwszego etapu badania! Po 20 maja do polskich UTW rozesłane zostanie zaproszenia do wypełnienia ankiety internetowej (link). Jeśli nie dotarł do Państwa list z informacją o badaniu, to bardzo prosimy o kontakt mailowy z Łucją Krzyżanowską (lucja.krzyzanowska@e.org.pl) albo Katarzyną Bindą (katarzyna.binda@e.org.pl)