Wciąż można wypełniać ankietę!

Ze względu na prośby od niektórych Uniwersytetów wydłużyliśmy czas na wypełnienie naszej ankiety. Zapraszamy do wypełnienia wszystkie UTW, które jeszcze nie miały okazji tego zrobić.