Łucja Krzyżanowska
lucja_krzyzanowska_3

Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research - Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Koordynatorka projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: lucja.krzyzanowska[at]e.org.pl Tel. +48 22 396 55 16 (19)

Beata Tokarz-Kamińska
beata
Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", koordynatorka projektu "Seniorzy w akcji". Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Wspiera merytorycznie zespół badawczy projektu Zoom na UTW

Katarzyna Binda
KAte2-160x200
Absolwentka Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz Serbistyki w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Stypendystka Uniwersytetu Belgradzkiego, pasjonatka kultury serbskiej i całego obszaru Bałkanów. Współpracowała z Jugosłowiańskim Archiwum Filmowym w Belgradzie. Doświadczenia z promowaniem aktywnego obywatelstwa rozwijała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Zaangażowana w działania międzypokoleniowe oraz aktywizację społeczną osób starszych. Pilot wycieczek turystycznych. W czasie wolnym podróżuje, głównie autostopem.

Asystent koordynatora projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: katarzyna.binda[at]e.org.pl Tel. +48 22 396 55 16 (19)
Agata Nowotny
agata_nowotny

Socjolożka i badaczka. Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę współpracuje przy projektach związanych z domami kultury i bibliotekami, inicjatywami młodych filmowców i dizajnerów oraz działaniami seniorów. Uczy metod badań jakościowych w Instytucie Socjologii UW, wykłada na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP i poznańskiej School of Form, gdzie kieruje katedrą socjologii na wydziale Wzornictwa.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady. Jest także konsultantem metodologicznym.

Zuza Cichowska
zuza
Socjolożka. Interesuje się działaniami z pogranicza socjologii i animacji kultury, badaniami partycypacyjnymi, socjologią miasta, socjologią wizualną, a także gender i queer studies. W Fundacji Pole Dialogu koordynuje projekt, w ramach którego mieszkańcy Śródmieścia planują budżet programowy Domu Kultury Śródmieście na 2012 rok. Współpracowała z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie „Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju” Pracowała też przy konsultacjach społecznych na w Warszawie na Pradze i Mokotowie. W wolnych chwilach planuje podróże.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Aleksandra Gołdys
zdjecie
Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych.Członkini zespołu Projekt Społeczny 2012. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury. Ciągle myśli jak sprawić by socjologia lepiej służyła ludziom.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Łukasz Ostrowski
lukasz_ostrowski
Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nadal związany z uczelnią, pisze doktorat i prowadzi zajęcia. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekty dla domów kultury. Marzy mu się socjologia pożyteczna i zrozumiała. W wolnych chwilach gra na bębnach.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się ilościowym komponentem badania. Przygotowuje ankietę, analizuje wyniki.

Marta Skowrońska
marta foto2
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się związkami między kulturą materialną i ludzkim działaniem, szczególnie w kontekście zamieszkiwania. Autorka kilkunastu prac na temat mieszkania i kultury materialnej a także rozprawy doktorskiej poświęconej relacji między zamieszkiwaniem i komfortem.  Ma doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu zespołowych i indywidualnych projektów badawczych. Chętnie zajmuje się prowadzeniem wywiadów pogłębionych i moderowaniem wywiadów grupowych, a także analizą danych jakościowych.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Monika Stec
monika_stec_3
Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii UW i Szkoły Nauk Społecznych przy PAN. Brała udział w badaniach ewaluacyjnych (m.in. programu „Seniorzy w Akcji” czy Programu Rozwoju Bibliotek), edukacyjnych, społeczności lokalnych czy wykorzystania nowoczesnych technologii, a także w badaniach nad historią mówioną.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Agnieszka Strzemińska
A Strzeminska
Socjolożka, badaczka kultury. Zajmuje się badaniami społeczności lokalnych i nowych zjawisk w kulturze. "Badała" już kulturę młodzieżową, nowe media w życiu codziennym, różne sposoby wykorzystywania przestrzeni publicznej, działania domów kultury, sytuację rodzin z małymi dziećmi na wsi, niezliczone instytucje oraz mechanizmy konsultacji społecznych. Wykorzystuje metody jakościowe, etnograficzne, fotografię, techniki animacyjne, wszystko po to, żeby lepiej poznać i zrozumieć świat swoich rozmówców. Prowadzi szkolenia z diagnoz partycypacyjnych - pomaga innym stać się badaczami lokalnych społeczności.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Badacze - studenci
IMG_2087
 • Łukasz Dalecki
 • Katarzyna Dębska
 • Natalia Hoffman
 • Adam Kadenaci
 • Ewa Majdecka
 • Marta Marcjanik
 • Paulina Mróz
 • Marta Sienkiewicz
 • Norbert Sosik
 • Paulina Szwed – Piestrzeniewicz
 • Paweł Wiszomirski
 • Justyna Witkowska