Zoom na UTW na Mazowieckim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

27 i 28 października w Warszawie odbyło się I Mazowieckie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Było to spotkanie UTW z województwa mazowieckiego zorganizowane przy okazji Senioraliów – cyklicznej imprezy, organizowanej corocznie w terminach zbliżonych do Międzynarodowego Dnia Seniora, stopniowo znajdującą stałe miejsce w kalendarzu imprez warszawskich. Wydarzenie ma za zadanie zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby środowiska seniorów, a z drugiej zaś strony pokazanie, że Seniorzy XXI wieku są ludźmi aktywnymi, pomysłowymi, twórczymi, pełnymi pasji życia, posiadającymi wielki potencjał wiedzy i doświadczenia. Imprezę organizują w dużej mierze ludzie młodzi – jest to zatem doskonały przykład na współpracę międzypokoleniową (za: http://ogloszenia.ngo.pl/x/810290).
Forum zostało zorganizowane przez Towarzystwo Demokratyczny Wschód, przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego oraz dzięki wsparciu ze środków programu „Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wstępne wyniki badania Zoom na UTW uczestnikom drugie dnia obrad Forum zaprezentowała Łucja Krzyżanowska.

Więcej o Forum można znaleźć tu: