Zoom na UTW na seminarium “UTW dla społeczności lokalnych”

29 listopada w Konstancinie odbyło się seminarium “UNIWERSYTETY TRZECIEGO
WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” zorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Łucja Krzyżanowska zaprezentowała uczestnikom spotkania wybrane wyniki badania. Szczególny nacisk został położony na dane dotyczące angażowania się Uniwersytetów w działania na rzecz społeczności lokalnych, wolontariat i pracę społeczną.